Mr Sói

Unix & BSD với GNU/Linux - Phần 2

5. Linus và Linux xuất hiện…. 6. Một số nhầm lẫn mà nhiều người mắc phải: 7. Kết bà...

December 07, 2018

Unix & BSD với GNU/Linux - Phần 1

1. Mở đầu cái nè: 2. Unix & BSD: 3. Còn bạn BSD là ai? 4. Rồi thì GNU là thằng...

December 07, 2018

Tạo một NodeJS GraphQL API với mongoDB và Hapi! - Phần 4

Phần 1: Tạo server, route với hapi và kết với mongoDB mlab.com. Phần 2: Tạo model và...

December 07, 2018

Tạo một NodeJS GraphQL API với mongoDB và Hapi! - Phần 3

Phần 1: Tạo server, route với hapi và kết với mongoDB mlab.com. Phần 2: Tạo model và...

December 07, 2018

Tạo một NodeJS GraphQL API với mongoDB và Hapi! - Phần 2

Phần 1: Tạo server, route với hapi và kết với mongoDB mlab.com. Phần 2: Tạo model và...

December 07, 2018

Tạo một NodeJS GraphQL API với mongoDB và Hapi! - Phần 1

Phần 1: Tạo server, route với hapi và kết với mongoDB mlab.com. Phần 2: Tạo model và...

December 07, 2018

Phần 2: Kiến trúc của điện toán đám mây

Phần này mình sẽ trình bày kiến thức về điện toán đám mây ở mức sâu hơn, không nằm ở mứ...

December 07, 2018

Phần 1: Tổng quan về điện toán đám mây

Hầy… Mình đang học môn điện toàn đám mây nên viết mấy câu tổng quan lại kiến thức coi n...

December 07, 2018

IBus Teni - Bộ gõ tiếng việt cho Linux mới 2018! Tuyệt Vờ

1. Giới thiệu tý về IBus Teni nè: 2. Vậy cài bộ gõ tiếng việt IBus Teni này như thế ...

December 07, 2018

Hướng Dẫn Tạo Swap cho VPS ( Linux nói chung )

Tạo Swap cho VPS là một điều bắt buộc phải làm cho vps ssd để nâng cao hiệu suất sử dụn...

December 07, 2018

Hướng dẫn cấu hình để kết nối SSH với VPS Google cloud

Để kết nối SSH với VPS Google cloud khá là đau đầu chứ không dễ dàng như những nhà cung...

December 07, 2018

Đánh Giá Hosting Miễn Phí của hostingviet

Đánh Giá Hosting Miễn Phí của hostingviet.vn là bài đánh giá tổng quan về gói miễn phí ...

December 07, 2018

Cách Cài Bộ Gõ Để Gõ Tiếng Việt trên Deepin

Trên DEEPIN thì ibus không hoạt động, do nó dùng một bộ gõ riêng cho nó tự phát triển… ...

December 07, 2018