1565967535_Nghỉ Làm Đi Chơi

Viết nhật ký để lọc lại cách luyện tập thói quen của bản thân mình nè… :))) [23h/23h] Ngủ trước 23h. [ 9h/7h ] Dậy trước 7h. [ 00/00 ] Không sống ảo. ...

Tạm Biệt Nhé

Xoá toàn bộ, đưa mọi thứ trở về quá khứ… Đặt đúng mọi thứ về nơi nó từng có…! The Buddha taught to lay down those things that lack a real abiding essence...