Huỳnh Đức Khoản

Mỗi bước đi của cuộc sống, đều phải trả giá đắt
Tôi được một ít những gì mình muốn, mất đi một ít những gì mình không muốn mất.