[1567227122]Thanh Xuân Như Mây Trời

Thanh xuân giống như mấy trời, mới đi một bước thì đã rời một ai? [23h/23h] Ngủ trước 23h. [ 6h30/7h ] Dậy trước 7h. [13052/8000] Bước đủ 8000 bước. [...

[1566480760] Khó Nghĩ Quá Đi

Oầy, khó nghĩ quá đi thôi.. Hôm nay sếp Long bảo là dự án sẽ kéo dài đến tháng 2 năm sau và hỏi t có thể ở lại đến thời gian đó không? Giờ nên quyết định thế...

[1565967535] Nghỉ Làm Đi Chơi

Viết nhật ký để lọc lại cách luyện tập thói quen của bản thân mình nè… :))) [23h/23h] Ngủ trước 23h. [ 9h/7h ] Dậy trước 7h. [ 00/00 ] Không sống ảo. ...

Tạm Biệt Nhé

Xoá toàn bộ, đưa mọi thứ trở về quá khứ… Đặt đúng mọi thứ về nơi nó từng có…! The Buddha taught to lay down those things that lack a real abiding essence...