Mục tiêu của Sói trong năm 2019

Bucket List thì mình đã có rồi, hôm nay cũng đã là cuối năm rồi… Nên thôi mình cũng viết một cái Todo List ho năm 2019 đầy những điều thay đổi trong đời Sói: 1. Có thể giao tiếp được với người ngoài, đọc được tài liệu không cần google dịch. 2. Đọc và review 50 quyển […]