Sao không thử tạo cho mình một thói quen và duy trì nó trong vòng 2 tháng nhỉ? … … .post .post-content ul { margin-left: 0 } .post .post-c...