Ngày đầu tiên xa em, tôi chưa vội ra lại thành phố…

Hôm nay, tôi cứ nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ tại sao em lại nói rằng chưa bao giờ yêu tôi, buồn cười thật… Sau ngần ấy thời gian, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu kỷ niệm mà em bảo là chưa từng yêu tôi….

Tôi cứ cười, rồi lại khóc.