Hôm nay là ngày tôi ra lại thành phố, cũng là ngày em về quê em! Tôi chẳng thế gặp được em. (À, mà dù em có không về tôi cũng chẳng thể gặp được), chúng ta có là gì đâu!

Đì đâu cũng gặp hình bóng của em, biển, rạp chiếu phim, thành phố càng ngày càng rộng khi không có em.

Tôi chợt nhận ra, mua đông đã về. (lạnh thật)