Haizzz… Nhục nhã quá. Sói đã không thể làm theo được Hành trình cai nghiện facebook vì facebook nó có một cái gì đó rất là cuốn hút..

Giải thích lý do:

  • Do rảnh rỗi quá và không có gì làm. Tuần này Sói chưa đi làm nên về quê chứng giấy tờ, và cảm giác không có gì làm nên lại onl facebook.
  • Do muốn đọc vài dòng gì gì đó. Sau này sẽ vào voz, spiderum đọc linh tinh để khỏi phải vào facebook.
  • Do muốn cho người khác biết về hiện tại của mình. Cái tôi cá nhân quá lớn.

Có tiếp tục hay không?

  • Tất nhiên là tiếp tục, tuy nhiên nếu tuần sau vẫn không thể làm được đúng theo kế hoạch là môi ngày dưới 30’ thì sẽ xoá facebook.

Kế hoạch tuần sau sẽ là như sau:

Cố lên

  • Chỉ online dưới 20’ hằng ngày.
  • Online trước 6h30.
  • Chỉ đọc nội dung ý nghĩa.
  • Cập nhật trạng thái alone.

Cố lên, facebook mà không thể lợi dụng được thì mày không xứng đáng là sói.