Oầy, khó nghĩ quá đi thôi.. Hôm nay sếp Long bảo là dự án sẽ kéo dài đến tháng 2 năm sau và hỏi t có thể ở lại đến thời gian đó không? Giờ nên quyết định thế nào nhỉ?


  • [23h/23h] Ngủ trước 23h.
  • [6h30/7h] Dậy trước 7h.
  • [ 01/00 ] Không sống ảo.
  • [11685/8000] Đi bộ được 8000 bước.

Hôm này là một ngày đẹp trời, mọi việc mình làm đều suông sẻ từ việc làm cho đến việc nhắn tin với bé Dung.. :D Tò mò thật, không biết con bé là người như thế nào nhỉ? Chỉ muốn gặp em vào một ngày sớm nhất có thể.

Sáng vấn dậy lúc 6h30 như mọi ngày, công việc vẫn ổn như mọi ngày… Hôm nay lại quyết định ngủ sớm để bảo trì dung nhan.. :D

Ầy, hôm qua giờ đều không ăn tối rồi nhỉ.. =))) Không biết bao giờ mới trở lại được như ngày xưa.. Thật ra là không muốn ăn chứ không phải là nhịn. =)))