Thanh xuân giống như mấy trời, mới đi một bước thì đã rời một ai?


  • [23h/23h] Ngủ trước 23h.
  • [ 6h30/7h ] Dậy trước 7h.
  • [13052/8000] Bước đủ 8000 bước.
  • [5km/5km] Chạy đủ 5km.

Lại là một ngày đẹp trời để khóc, để hỏi đời xem bản thân mình là ai?

Hôm nay là ngày mới, và vốn dĩ nó là ngày mới… Lễ lộc nhưng không được về với gia đình, ở Hà Nội này làm gì cho hết năm đây? Thôi thì đi chùa Hà cầu duyên nhưng bản thân lại chả muốn có duyên… :D

Những ngày gần đây tâm trạng luôn chán, không nhớ người yêu cũ cũng không nhớ người yêu mới.. Chỉ là bản thân luôn luôn cảm thấy cuộc sống mình đang sống bị thiếu gì đó, không rõ là gì nhưng cảm giác luôn rất mông lung.

Mà thôi, không quan trọng lắm vì vẫn vậy thôi..