Sao không thử tạo cho mình một thói quen và duy trì nó trong vòng 2 tháng nhỉ?