Nhìn đi nhìn lại thì đã được một năm từ ngày chia tay em, viết bao nhiêu là bài viết cho em và cũng bao nhiêu lần xoá hết đống bài đó rồi…

Xin lỗi em, cô gái nhỏ à, quên anh và thương một người khác đi. Đàn ông tốt trên đời còn nhiều lắm, không phải ai cũng vô tâm như anh đâu. Đừng lúc nào cũng theo cái tư tưởng là một mình em đủ rồi, không cần yêu thêm một ai cả.

Haizz… Anh của bây giờ đã an nhiên yêu người khác rồi, nhưng vẫn còn lo cho em… Lo cho cô gái mà anh đã trót gây nên bao nhiêu lỗi lầm.