Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cứ đến cuối tuần lại tự hỏi mình là nên làm gì hôm nay?