Mr Sói

Cách Cài Bộ Gõ Để Gõ Tiếng Việt trên Deepin

Trên DEEPIN thì ibus không hoạt động, do nó dùng một bộ gõ riêng cho nó tự phát triển... Tích hợp sẵn trên DE thì phải. Nên nói chung gõ trên đó hơi lằng nhằn...  Nên cách giải quyết là thay vì dùng ibus mình sẽ dùng fcitx mà đích

Trên DEEPIN thì ibus không hoạt động, do nó dùng một bộ gõ riêng cho nó tự phát triển... Tích hợp sẵn trên DE thì phải. Nên nói chung gõ trên đó hơi lằng nhằn...  Nên cách giải quyết là thay vì dùng ibus mình sẽ dùng fcitx mà đích xác hơn là dùng bộ gõ** fcitx-unikey**.

Cách Cài Bộ Gõ Để Gõ Tiếng Việt trên Deepin

1. Cài đặt bộ gõ trên terminal đơn giản nhất.

Sau khi các bạn update và upgrade các kiểu. ( Đã dùng đến Deepin thì chắc các bạn phải biết ) rồi thì cài:

sudo apt-get install fcitx-unikey

Sau đó config lại fcitx thay cho bộ gõ mặc định của hệ thống!

im-config -n fcitx

2. Cách sử dụng bộ gõ:

Sau khi đăng xuất ( hoặc khởi động lại ) sẽ thấy có hiển thị bộ gõ trên thanh công cụ... Tự cấu hình và cài đặt là xong.

Author image
Website
Nhiều năm qua, tôi luôn học tập một việc, chính là không quay đầu lại, chỉ vì bản thân chưa từng làm chuyện gì phải hối hận, không hối hận vì những chuyện mình đã làm.