Mr Sói

Hướng Dẫn Tạo Swap cho VPS ( Linux nói chung )

Tạo Swap cho VPS là một điều bắt buộc phải làm cho vps ssd để nâng cao hiệu suất sử dụng VPS, Sau bài Hướng dẫn cấu hình để kết nối SSH với VPS Google cloudthì bài tiếp theo Sói nên hướng dẫn có lẽ là cách tạo Swap cho

Tạo Swap cho VPS là một điều bắt buộc phải làm cho vps ssd để nâng cao hiệu suất sử dụng VPS, Sau bài Hướng dẫn cấu hình để kết nối SSH với VPS Google cloudthì bài tiếp theo Sói nên hướng dẫn có lẽ là cách tạo Swap cho VPS ( Hay nói chung là tạo swap cho linux )

1. Tạo Swap để làm gì?

Swap được coi như là RAM ảo cho hệ thống Linux vậy! Khi hết ram thì thay vì đứng máy ( shutdow ) thì nó sẽ sử dụng Swap thay thế! Tất nhiên là tốc độ Swap ( HDD hoặc SSD ) thì không thể nhanh như RAM được... Nhưng cũng có thể dùng nó như một biện pháp khi quá tải. ( Mình nghĩ là nếu VPS của bạn hỗ trợ thì tuyệt đối nên tạo! )

2. Hướng dẫn tạo Swap trên VPS! ( Ubuntu, CentOS hay bất cứ Linux server nào )

Mình mặc định là các bạn đã đăng nhập được thành công vào trình quản lý ssh nhé.. :))) Copy paste đống lệnh vào vào terminal, sẽ tự động tạo ra một 2Gb swap:

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2048k #2048k là dung lượng swap muốn tạo.
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
swapon -s
echo /swapfile none swap defaults 0 0 >> /etc/fstab
chown root:root /swapfile chmod 0600 /swapfile

3. Hướng dẫn cấu hình Swappiness để tố ưu swap:

Mặc định của thằng Linux là nếu như thằng linux còn 60% RAM trống thì nó sẽ dùng Swap... Điều này là không nên vì tốc độ Swap chậm hơn so với RAM nhiều ( Cả SSD lẫn HDD đều chậm hơn nhiều ). Và ta dùng lệnh sau để sau khi dùng hết 90% RAM thì nó mới bắt đầu dùng SWAP:

echo "vm.swappiness = 10" >> /etc/sysctl.conf

Khởi động lại bằng lệnh

reboot

4. Kiểm tra lại mọi thứ:

free -h #Dòng trên là RAM, dòng dưới là SWAP!
cat /proc/sys/vm/swappiness # Trả về 10 là đúng

5. Tổng kết:

Đây chỉ là một bài hướng dẫn tạo SWAP đơn giản cho VPS hoặc ngay cả desktop distro cũng chạy tốt chán, bạn nào lười đọc có thể copy lệnh sau và paste và terminal:

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2048k #2048k là dung lượng swap muốn tạo.
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
swapon -s
echo /swapfile none swap defaults 0 0 >> /etc/fstab
chown root:root /swapfile 
chmod 0600 /swapfile
echo "vm.swappiness = 10" >> /etc/sysctl.conf
reboot
Author image
Website
Nhiều năm qua, tôi luôn học tập một việc, chính là không quay đầu lại, chỉ vì bản thân chưa từng làm chuyện gì phải hối hận, không hối hận vì những chuyện mình đã làm.