Ở đây mình sẽ giới thiệu một vài project mà mình đang phát triển… Tất nhiên chỉ là project cá nhân thôi.. :))) Hàng công ty mình không chia sẻ ỏ đây làm gì.. :V :V